Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
192 doksorubicyna liposomalna niepegylowana w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C49.4 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha, C49.6 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, umiejscowienie nieokreślone, C56 Nowotwór złośliwy jajnika AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ