Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
194 Sandoglobulin P, Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 6 g, 1 but. a 6 g, EAN 5909990354412: w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych ICD-10: G62.8 Inne określone polineuropatie G63.1 Polineuropatia w przebiegu chorób nowotworowych G70 Miastenia i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe G04.8 Inne zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego G73.1 Zespół Eatona-Lamberta G73.2 Inne zespoły miasteniczne w przebiegu chorób nowotworowych G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej G61.0 Zespół Guillaina-Barrégo G36.0 Zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych [zespół Devica] M33.0 Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe M33.1 Inne zapalenia skórno-mięśniowe M33.2 Zapalenie wielomięśniowe AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ