Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
197 Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, Moduł I - Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2014-2015 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ