Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
201 MabThera, rituximabum, roztwór do wstrzykiwań 1400 mg, 1 fiol. a 11,7 ml, EAN 5902768001099; w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: Rytuksymab w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze (ICD 10: C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy], C83 Chłoniak nieziarniczy rozlany) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ