Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
208 Acidum Folicum Richter, Acidum folicum, łuszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ