Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
209 Tialorid, Amiloridum Hydrochlorothiazidum, moczówka nerkopochodna AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ