Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
213 Berodual, Fenoterolum Ipratropii bromidum, mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo płucna; dyskineza rzęsek AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ