Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
216 Ahist Cezera Contrahist Lecetax Nossin Votrezin Xyzal Zenaro Zyx, Levocetirizini dihydrochloridum, atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 6 miesiąca życia AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ