Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
218 Encorton, Prednisonum, obturacyjne choroby płuc inne niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ