Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
223 Vinorelbinum we wskazaniu: złośliwy międzybłoniak opłucnej (stadium zaawansowane) - ICD-10: C45.0 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ