Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
232 Zmiana w obecnie finansowanym ze środków publicznych programie lekowym "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII, D67 Dziedziczny niedobór czynnika IX)" w zakresie schematu dawkowania czynnika rekombinowanego IX przy założeniu centralnego dostępu żylnego. AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ