Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
239 Avastin (bewacyzumab) we wskazaniu: leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ