Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
262 Paclitaxel Kabi, Paclitaxel-Ebewe, Paclitaxelum Accord, Paclitaxelum TEVA, Sindaxel, (Paclitaxelum) we wskazaniach: miejscowo zaawansowany i uogólniony rak prąci (ICD-10: C60 Nowotwór złośliwy prącia, C60.0 Napletek, C60.1 Żołądź prącia, C60.2 Trzon prącia C60.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie prącia, C60.9 Prącie, umiejscowienie nieokreślone) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ