Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
263 Evoltra, clofarabinum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml, 1 fiol. a 20 ml, EAN 5909990710997, we wskazaniu: D76.0 Histiocytoza z komórek langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej w trzeciej linii leczenia AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ