Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
268 Leki zawierające substancje czynną epirubicini hydrochloridum, wymienionych w załączniku do zlecenia (Epimedac, Epirubicin-Ebewe, Epirubicin Accord, Episindan, Farmorubicin PFS), we wskazaniach zakwlifikowanych do kodów ICD-10: C31.9 Nowotwór złośliwy, zatoka przynosowa, nieokreślona AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ