Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
269 Leki zawierające substancje czynną leuprorelinum, wymienionych w załączniku do zlecenia (Lucrin Depot), we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C48.0 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej, C49.4 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i tkanki miękkiej brzucha, C49.5 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i tkanki miękkiej miednicy AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ