Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
272 Leki zawierające substancje czynną temozolomidum, wymienionych w załączniku do zlecenia (Temostad, Temozolomide Glenmark, Blastomat, Temozolomide Teva, Temomedac), we wskazanaich zakwalifikowanych do kodów ICD-10: od C16 do C20 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ