Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
275 Targretin, beksaroten, kaps. miękkie, 75 mg, 100 kaps., EAN 5909990213504 w ramach uzgodnionego programu lekowego "Leczenie chłoniaka skórnego T-komórkowego (CTCL): ICD-10 C 84.0-ziarniak grzybiasty lub ICD-10 C 84.1-choroba Sezaryego" AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ