Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
286 Fragmin (Dalteparinum natricum) ; we wskazaniu: terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej); profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ