Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
289 Metex, Ebetrexat, (Methotrexatum); we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ