Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
291 Lanvis (Tioguaninum); we wskazaniu:choroba Leśniowskiego-Crohna - w przypadku gdy terapia konwencjonalnymi tiopurynami jest niemożliwa; wrzodziejące zapalenie jelita grubego - w przypadku gdy terapia konwencjonalnymi tiopurynami jest niemożliwa AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ