Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
166 Paklitakselu we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C15 Nowotwór złośliwy przełyku AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
165 Gemcytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C13.2 Tylna ściana części krtaniowej gardła AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
164 Fotemustyny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C71 Nowotwór złośliwy mózgu AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
162 Imatynibu we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C30.0 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
161 Ewerolimusu we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
160 Doksorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych kodami ICD-10: C92.0 Ostra białaczka szpikowa AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
158 Deferazyroksu we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C91.5 Białaczka dorosłych z komórek T AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
155 Tacrolimusum AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
154 Rivastigminum AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
153 Quetiapinum AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
152 Prednisonum AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
151 Olanzapinum AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
150 Haloperidolum AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
149 Donepezilum AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
148 Dinatrii clodronas AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
147 Diclofenacum AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ