Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
125 Januvia (sitagliptyna), tabletki powlekane, 100 mg, 28 tabl. EAN 5909990055920; leczenie cukrzycy typu 2 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
120 Onglyza, Saksagliptyna, tabletki powlekane, 5 mg, 30 tabl, EAN 5909990729357, AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
117 Paklitakselu we wskazniu określonym kodem ICD-10: C60 Nowotwór złośliwy prącia AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
116 Oksaliplatyny w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C22.0 Rak komórek wątroby AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
114 Nelarabiny we wskazaniu określonym kodem ICD-10: C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
113 Lenalidomidu w rozpoznaniu zakwalifikowanych kodami ICD-10: C83 Chłoniak nieziarniczy rozlany AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
109 Irinotecani hydrochloridum trihydricum; ICD-10: C25, C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.8, C25.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
108 Anagrelidum; ICD-10: D47.1 Przewlekłą choroba układu wytwórczego szpiku AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ