Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
103 Tacrolimusum, stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
101 Sirolimusum, stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
100 Itraconazolum, zakażenia grzybiczne u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
099 Everolimusum, stan po przeszczepie kończyny, rogówki,tkanek lub komórek AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
098 Danazolum, małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie zespół mielodysplastyczny AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
095 Budesonidum, postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
094 Azathioprinum, stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
093 Acidum mycophenolicum, stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
089 Interferonu beta 1a w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C11.9; C49.0 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
088 Interferonu alfa 2b w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: D45 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
087 Imatynibu we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C41.4 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
086 Gemcytabiny we wskazaniu okreśłonym kodem ICD-10: C22.0 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
085 Fotemustyny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C44.4 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
084 Doksorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych kodami ICD-10: C81.9 i C83.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ