Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
258 Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi i jej składników na lata 2015-2020 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
257 Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2015-2018 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
256 Berodual N, Fenoteroli hydrobromidum Ipratropii bromidum, areozol inhalacyjny, roztwór, EAN 5909990917815 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
253 Advagraf, Cidimus, Prograf, Tacni, Taliximun (Tacrolimusum) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
252 Bactrim, Biseptol, Biseptol 120, Biseptol 480, Biseptol 960 (Sulfamethoxazolum Trimethoprimum) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ