Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
083 Bewacyzumabu w rozpoznaniach określonych kodami ICD-10: C53, C53.0, C53.1, C53.8 i C53.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
081 Atorwastatyna, Rosuwastatyna, prewencja wtórna zdarzeń sercowo - naczyniowych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
080 Ultibro Breezhaler; Indakaterol Glikopironium; proszek do inhalacji w kaps. twardej; 85 43 µg; 30szt inhal.; EAN 5909991080921 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
078 Podanie ewerolimusu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C17.2; C20; C21.0 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
076 Doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej w rozpoznaniach określonych kodami ICD-10: C34.9 i C49.2 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
075 Deferazyroksu we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C84.5 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
074 Kapectytabiny we wskazaniach określonych kodami ICD-10: C17.1; C17.8 i C24.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
073 Bewacyzumabu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C49 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
072 Erwinia I-asparaginazy w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodów ICD-10: C82.9 i C83.5 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
071 Anastrozolu w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C48.2 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
063 Zawierające heparyny, leki wymienione w załączniku do pisma, do stosowania w leczeniu poronień nawykowych AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ