Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
020 Sorafenibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C16; C17.8 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
019 Sirolimusu w rozpoznaniach do kodów ICD-10: C96.9; D18.0; D18.1; D48.1 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
018 Pegvisomantu we wskazaniu określonych kodem ICD-10 D35.2 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
017 Pazopanibu we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C54.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
016 Paklitakselu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C33;C51.8 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
015 Rytuksymabu w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C47.5 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
014 Lenalidomidu we wskazaniu określonym kodem ICD-10: D47.1 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
013 Kapectytabiny we wskazaniu określonym kodami ICD-10: C25.1 i C64 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
012 Irynotekanu w rozpoznaiach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C25.0; C25.2 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
011 Gemcytabiny w rozpoznaniach określonych kodami ICD-10: C24.1 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
010 Doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C34.8 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
009 Docetaksel we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C15.0; C80 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
008 Dasatynibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C91.1 i C96.2 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
007 Cetuksymab w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C02.0 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
006 Bewacyzumabu w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C71 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
005 Ewerolimusu (Afinitor) w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C17.2; C20; C21.0; C25; C25.0; C25.1; C25.2; C25.8; C25.9; C80; AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
004 Zmina dawkowania Dysport: leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ