Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
251 Finospir, Spironol, Verospiron (Spironolactonum) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
250 Rapamune (Sirolimusum) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
248 Methotrexat-Ebewe, Metotab, Trexan (Methotrexatum) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
246 Endoxan (Cyclophosphamidum) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
245 Leukeran (Chlorambucilum) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
244 Bisoratio 10, Bisoratio 5, Coronal 10, Coronal 5, Sobycor (Bisoprololum) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
243 Azathioprine VIS, Imuran (Azathioprinum) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
241 Amotaks, Amotaks DIS, Duomox, Hiconcil, Ospamox, Ospamox 1000 mg, Ospamox 500 mg, Ospamox 750 mg (Amoxicillinum) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
240 Forxiga, dapagliflozyna, 10 mg, 30 tabletek powlekanych, EAN 5909990975884 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
239 Avastin (bewacyzumab) we wskazaniu: leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
237 Esmya, uliprystal acetate; tabl.; 5 mg; 28 tabl.; EAN 5909990958436; AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ