Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przezskórna denerwacja nerek (PDN) w leczeniu opornego nadciśnienia tętniczego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-OZG-73-27319-6/JC/12; 2385; 14.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego, w zakresie leczenia szpitalnego


go to zlecenie