Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Etruzil 2,5 mg x 30 tabl.,
we wskazaniu: wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii

Podstawa prawna zlecenia MZ:  art. 35 ust 1 (ust.ref.)

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12525-159/KKU/12; 2389; 15.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 036/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 036/2012 - część 1

pdf 01AW do zlecenia 036/2012 - część 2

pdf 01AW do zlecenia 036/2012 - część 3

pdf 01AW do zlecenia 036/2012 - część 4

pdf 01AW do zlecenia 036/2012 - część 5


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 9 sierpnia 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 036/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP–036, analiza AOTM-OT-4350-11/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku Etruzil (letrozol) we wskazaniu: wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Iwona Gradowska-Olszewska; EGIS Polska Sp. z o. o.

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA

2.

Przemysław Holko; Centrum HTA Sp. z o. o. Sp. k.

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 46/2012 do zlecenia 036/2012 - „Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej”
pdf 01SRP 46/2012 do zlecenia 036/2012.


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 38/2012 do zlecenia 036/2012


go to zlecenie