Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trobalt (retigabinum), tabl. powlekane; 50 mg x 21 tabl.;
Trobalt (retigabinum), tabl. powlekane; 50 mg x 84 tabl.;
Trobalt (retigabinum), tabl. powlekane; 100 mg x 84 tabl.;
Trobalt (retigabinum), tabl. powlekane; 200 mg x 84 tabl.;
Trobalt (retigabinum), tabl. powlekane; 300 mg x 84 tabl.;
Trobalt (retigabinum), tabl. powlekane; 400 mg x 84 tabl.;
Trobalt (retigabinum), tabl. powlekane; 50 mg x 21 tabl. + 100 mg x 42 tabl.
we wskazaniu: terapia wspomagająca leczenie napadów padaczkowych o początku ogniskowym z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia u osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, u których co najmniej jeden dotychczas refundowany lek stosowany w padaczce lekoopornej był nieskuteczny lub nietolerowany (III linia leczenia)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-55/IS/12; 2390; 15.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 037/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW 1 do zlecenia 037/2012
pdf 01AW 2 do zlecenia 037/2012
pdf 01AW 3 do zlecenia 037/2012
pdf 01AW 4 do zlecenia 037/2012
pdf 01AW 5 do zlecenia 037/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 12 lipca 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 037/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

 AOTM-OT-4350-10/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Trobalt (retygabina) we wskazaniu: padaczka o początku ogniskowym z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia u osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, u których co najmniej jeden dotychczas refundowany lek stosowany w padaczce lekoopornej był nieskuteczny lub nietolerowany (III linia leczenia) "

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Status
Rozpatrzone uwagi

1.

Krzysztof Kępiński
GSK Services Sp. z o.o.

pdf 01 

Uwagi niezasadne, analitycy AOTM podtrzymują swoje stanowisko przedstawione w AWA.

Rozpatrzone, nie wpływa na ostateczne wnioskowanie AWA


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 39/2012 do zlecenia 037/2012
pdf 01SRP 40/2012 do zlecenia 037/2012
pdf 01SRP 41/2012 do zlecenia 037/2012
pdf 01SRP 42/2012 do zlecenia 037/2012
pdf 01SRP 43/2012 do zlecenia 037/2012
pdf 01SRP 44/2012 do zlecenia 037/2012
pdf 01SRP 45/2012 do zlecenia 037/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 31/2012 do zlecenia 037/2012
pdf 01 REK 32/2012 do zlecenia 037/2012
pdf 01 REK 33/2012 do zlecenia 037/2012
pdf 01 REK 34/2012 do zlecenia 037/2012
pdf 01 REK 35/2012 do zlecenia 037/2012
pdf 01 REK 36/2012 do zlecenia 037/2012
pdf 01 REK 37/2012 do zlecenia 037/2012


go to zlecenie