Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Analiza wystąpień Konsultantów Krajowych w dziedzinie hematologii i transplantologii klinicznej odnośnie objęcia refundacją wskazań pozarejestracyjnych dla określonych w wystąpieniach produktów leczniczych

Zlecenie zamknięto pismem AOTM-BP-073-54(1)/KJK/2012.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-13943-8/MM/12; 2411; 16.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

analizy wystąpień Konsultantów Krajowych w dziedzinie hematologii i transplantologii klinicznej odnośnie objęcia refundacją wskazań pozarejestracyjnych dla określonych w wystąpieniach produktów leczniczych, pod kątem wnioskowanych wskazań, w szczególności określenia czy są one wskazaniami nie objętymi rejestracją oraz czy nie są w chwili obecnej refundowane na podstawie np. opisu stanu klinicznego w decyzji refundacyjnej oraz obwieszczeniu refundacyjnym


go to zlecenie