Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Immunoglobuliny w postaci roztworów do wstrzykiwań podawanych podskórnie, Immunoglobuliny w postaci roztworów do wstrzykiwań podawanych domięśniowo, Immunoglobuliny w postaci roztworów do infuzji podawanych we wlewach we wskazaniu refundacyjnym: pierwotne niedobory odporności u dzieci

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15386-1/JS/12; 2417; 17.05.2012
MZ-PL-460-14444-15/GB/12; 2561; 24.05.2012
MZ-PL-460-14444-19/GB/12; 2652; 31.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

zasadności utworzenia odrębnej grupy limitowej


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Rady Przejrzystości 98/2012 z dnia 11.06.2012


go to zlecenie