Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xalkori, kryzotynib, kapsułki twarde, 250 mg, 60 kapsułek, EAN 5909991004507; Xalkori, kryzotynib, kapsułki twarde, 200 mg, 60 kapsułek, EAN 5909991004484, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego: leczenie niedrobnokoórkowego raka płuca alk-dodatniego (ICD-10 C 34)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-759/LP/13; 2013-06-13

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 151/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 151/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 151/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 151/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 151/2013


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 5 września 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 151/2013

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 180/2013 do zlecenia 151/2013
pdf 01
SRP 181/2013 do zlecenia 151/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 114/2013 do zlecenia 151/2013


go to zlecenie