Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tetmodis 25 mg x 112 tabl. we wskazaniu: hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12525-163/KKU/12; 2439; 17.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 041/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 041/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 041/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 041/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 041/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 20 września 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 041/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 82/2012 do zlecenia 041/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 72/2012 do zlecenia 041/2012


go to zlecenie