Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Esbriet (pirfenidone) 267 mg, 63 kapsułki w opakowaniu, we wskazaniu: leczenie samoistnego włóknienia płuc

Zlecenie wycofane pismem MZ-PLD-460-17571-1/AL./12 z dnia 20.12.2012


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 31 e

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-15310-1/GW/12; 2440; 17.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


go to zlecenie