Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xolair, omalizumab, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/l ml, 1 ampułkostrzykawka
Xolair, omalizumab, roztwór do wstrzykiwań, 75 mg/0,5 ml, 1 ampułkostrzykawka
w ramach programu lekowego: leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej omalizumabem

 Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 (ust. ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12525-176/KKU/12; 2545; 23.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 043/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 043/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 16 sierpnia 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 043/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 59/2012 do zlecenia 043/2012
pdf 01SRP 60/2012 do zlecenia 043/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 48/2012 do zlecenia 043/2012
pdf 01 REK 49/2012 do zlecenia 043/2012


go to zlecenie