Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Copaxone, glatilamer acetas, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml, 28 szt. 4 blistry po 7 ampułkostrzykawek po 1 ml w ramach programu lekowego: leczenie stwardnienia rozsianego octanem glatilameru

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-215/LP/12; 2557; 23.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 045/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 045/2012 - część 1

pdf 01AW do zlecenia 045/2012 - część 2

pdf 01AW do zlecenia 045/2012 - część 3


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 9 sierpnia 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 045/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP–045, analiza AOTM-OT-4351-1/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej leku Copaxone (octan glatirameru) we wskazaniu: I linia leczenia chorych na stwardnienie rozsiane w postaci rzutowo-remisyjnej w ramach programu terapeutycznego „Leczenie stwardnienia rozsianego octanem glatirameru” u osób powyżej 18 roku życia oraz u dzieci i młodzieży od 12 roku życia do 18 roku życia

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Szopa Anna

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 47/2012 do zlecenia 045/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 39/2012 do zlecenia 045/2012


go to zlecenie