Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Neupro, rotygotyna, plastry, 4 mg/24 h, 7 plastrów,
Neupro, rotygotyna, plastry, 4 mg/24 h, 28 plastrów,
Neupro, rotygotyna, plastry, 6 mg/24 h, 7 plastrów,
Neupro, rotygotyna, plastry, 6 mg/24 h, 28 plastrów,
Neupro, rotygotyna, plastry, 8 mg/24 h, 7 plastrów,
Neupro, rotygotyna, plastry, 8 mg/24 h, 28 plastrów,
we wskazaniu wynikającym z wniosków refundacyjnych oraz o ustalenie ceny urzędowej


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-14444-17/GB/12; 2590; 25.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 047/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 047/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 16 sierpnia 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 047/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP–047, analiza AOTM-OT-4350-14/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Neupro (rotygotyna) we wskazaniu: u pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, u których występują powikłania motoryczne i/lub dyskinezy związane ze stosowaniem lewodopy

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Małgorzata Konopka-Pliszka; Vedim Sp. z o.o.

pdf 01 

Wszystkie zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone. Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 52/2012 do zlecenia 047/2012
pdf 01SRP 53/2012 do zlecenia 047/2012
pdf 01SRP 54/2012 do zlecenia 047/2012
pdf 01SRP 55/2012 do zlecenia 047/2012
pdf 01SRP 56/2012 do zlecenia 047/2012
pdf 01SRP 57/2012 do zlecenia 047/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 42/2012 do zlecenia 047/2012
pdf 01 REK 43/2012 do zlecenia 047/2012
pdf 01 REK 44/2012 do zlecenia 047/2012
pdf 01 REK 45/2012 do zlecenia 047/2012
pdf 01 REK 46/2012 do zlecenia 047/2012
pdf 01 REK 47/2012 do zlecenia 047/2012


go to zlecenie