Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Volibris (ambrisentan), 10 mg, tabl.powl., 30 tabl.,
Volibris (ambrisentan), 5 mg, tabl.powl., 30 tabl.
w ramach programu lekowego: leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) ambrisentanem

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-9/BRB/12; 2591; 25.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 048/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW do zlecenia 048/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 30 sierpnia 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 048/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP–048; AOTM-OT-4351-3/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Volibris (ambrisentan) w ramach programu lekowego: Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) ambrisentanem (ICD-10 I27, I27.0)
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Piotr Manikowski,
Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół

pdf 01 

Zgłoszone uwagi nie odnoszą się bezpośrednio do AWA i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 62/2012 do zlecenia 048/2012
pdf 01SRP 63/2012 do zlecenia 048/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 52/2012 do zlecenia 048/2012

pdf 01 REK 53/2012 do zlecenia 048/2012


go to zlecenie