Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Duodopa (levodopum+carbidopum), żel dojelitowy, 20 mg/ml+5 mg/ml, 7 kasetek po 100 ml w ramach programu lekowego: leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansownej choroby Parkinsona

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-216/LP/12; 2558; 23.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 046/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01AW 1 do zlecenia 046/2012
pdf 01AW 2 do zlecenia 046/2012
pdf 01AW 3 do zlecenia 046/2012
pdf 01AW 4 do zlecenia 046/2012
pdf 01AW 5 do zlecenia 046/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 września 2012r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 046/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP–046, analiza AOTM-OT-4351-5/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Duodopa (lewodopa + karbidopa), w ramach programu lekowego: Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona.

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Sławek Jarosław

 

Pozostawiono bez rozpoznania z powodu: uwagi odnoszą się do analiz Wnioskodawcy

2.

Opala Grzegorz

 

Pozostawiono bez rozpoznania z powodu: uwagi odnoszą się do analiz Wnioskodawcy


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 77/2012 do zlecenia 046/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 64/2012 do zlecenia 046/2012


go to zlecenie