Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tarceva, erlotynib, tabl.powlek., 25 mg, 30 tabl.,
Tarceva, erlotynib, tabl.powlek., 100 mg, 30 tabl.,
Tarceva, erlotynib, tabl.powlek., 150 mg, 30 tabl.,
we wskazaniu wynikającym z wniosków refundacyjnych oraz treści programu lekowego: leczenie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-14444-18/GB/12; 2615; 28.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją oraz ustalenie ceny urzędowej leków


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 049/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 049/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 049/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 049/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 049/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 049/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 102/2012 do zlecenia 049/2012
pdf 01SRP 103/2012 do zlecenia 049/2012
pdf 01SRP 104/2012 do zlecenia 049/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 92/2012 do zlecenia 049/2012
pdf 01 REK 93/2012 do zlecenia 049/2012
pdf 01 REK 94/2012 do zlecenia 049/2012


go to zlecenie