Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Isoleucine 50 (dieta eliminacyjna), saszetki a 4 g we wskazaniu: acyduria metylomalonowa


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-45/AL/13; 2013-07-04

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 193/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 84/2014 do zlecenia 193/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 75/2014 do zlecenia 193/2013


go to zlecenie