Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nalcrom (acidum cromoglicicum), kapsułki a 100 mg we wskazaniu: alergia pokarmowa, wieloważna oraz atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-36/AL/13; 2013-07-04

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 301/2014 do zlecenia 197/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 229/2014 do zlecenia 197/2013


go to zlecenie