Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

RoActemra (tocilizumab) 20 mg/ml, 1 fiolka 4 ml,
RoActemra (tocilizumab) 20 mg/ml, 1 fiolka 20 ml,
RoActemra (tocilizumab) 20 mg/ml, 1 fiolka 10 ml,
w ramach programu lekowego: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD10 M05, M06) tocilizumabem


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-15/BRB/12; 2715; 1.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją oraz ustalenie ceny urzędowej leków


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 052/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 052/2012
pdf 01Analiza skuteczności klinicznej do zlecenia 052/2012
pdf 01Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 052/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 052/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 052/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 26 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 052/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 109/2012 do zlecenia 052/2012
pdf 01SRP 110/2012 do zlecenia 052/2012
pdf 01SRP 111/2012 do zlecenia 052/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 99/2012 do zlecenia 052/2012
pdf 01 REK 100/2012 do zlecenia 052/2012
pdf 01 REK 101/2012 do zlecenia 052/2012


go to zlecenie