Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hitaxa, Desloratadyna, tabletki ulegające rozpadowi w ustach, 2,5 mg, 30 tabl., EAN 5909990981359;
Hitaxa, Desloratadyna, tabletki ulegające rozpadowi w ustach, 5 mg, 30 tabl., EAN 5909990981373;
we wskazaniu: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14222-17/JA/13; 2013-07-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 224/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 224/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 224/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 224/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 224/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 224/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 12 listopada 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 224/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 236/2013 do zlecenia 224/2013
pdf 01SRP 237/2013 do zlecenia 224/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 160/2013 do zlecenia 224/2013


go to zlecenie