Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revlimid, lenalidomid, kaps. twarde, 10 mg, 21 szt., EAN 5909990086702; Revlimid, lenalidomid, kaps. twarde, 25 mg, 21 szt., EAN 5909990086771; Revlimid, lenalidomid, kaps. twarde, 15 mg, 21 szt., EAN 5909990086764; Revlimid, lenalidomid, kaps. twarde, 5 mg, 21 szt., EAN 5909990086696


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19006-7/DJ/13; 2013-08-07

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 226/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 226/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 226/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 226/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 226/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 226/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 226/2013


Uwagi do Analiz:

 Termin zgłaszania uwag upływa: 13 października 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 226/2013

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 209/2013 do zlecenia 226/2013
pdf 01SRP 210/2013 do zlecenia 226/2013
pdf 01SRP 211/2013 do zlecenia 226/2013
pdf 01SRP 212/2013 do zlecenia 226/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 136/2013 do zlecenia 226/2013


go to zlecenie