Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Eucreas, Wildagliptyna Metforminy chlorowodorek, tabletka, 50 mg 1000 mg, 60 tabl. EAN 5909990082735; Eucreas, Wildagliptyna Metforminy chlorowodorek, tabletka, 50 mg 850 mg, 60 tabl. EAN 5909990082698


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19389-2/MKR/13; MZ-PLR-460-19390-2/MKR/13; 2013-09-06

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 253/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 253/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 253/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 253/2013
pdf 01Analiza użyteczności kosztów do zlecenia 253/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 15 listopada 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 253/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 253, analiza AOTM-OT-4350-21/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku: Eucreas (wildagliptyna + metforminy chlorowodorek) w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Leszek Czupryniak

pdf 01 

Pozostawiono bez rozpoznania z powodu: uwagi złożono po terminie

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 240/2013 do zlecenia 253/2013
pdf 01SRP 241/2013 do zlecenia 253/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 162/2013 do zlecenia 253/2013


go to zlecenie