Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Galvus, wildagliptyna, tabletka, 50 mg, 28 tabl., EAN 5909990066575; Galvus, wildagliptyna, tabletka, 50 mg, 56 tabl., EAN 5909990066582


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19387-2/MKR/13; MZ-PLR-460-19388-2/MKR/13; 2013-09-06

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 254/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 254/203
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 254/203
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 254/2013
pdf 01Analiza kosztów do zlecenia 254/203


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 31 października 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 254/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4350-20/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku: Galvus (wildagliptyna) w dwu- i trzylekowej terapii doustnej stosowanej w leczeniu cukrzycy typu 2

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Władysław Grzeszczak

pdf 01

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

2.

Edward Franek

pdf 01

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

3.

Jacek Sieradzki

pdf 01

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 233/2013 do zlecenia 254/2013
pdf 01SRP 234/2013 do zlecenia 254/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 157/2013 do zlecenia 254/2013


go to zlecenie