Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

"Narodowy Program Przeciwdziałania  Chorobom Cywilizacyjnym"
Moduł I
Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014"


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 48 ust. 2 (ust. ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PZ-PZ-404-10446-1/MW/12; 3000; 19.06.2012

 

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego na podstawie art.48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (...) (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z późn. zm)


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Prezesa Agencji 145/2012 z dnia 30.07.2012


go to zlecenie